Præsentation

Faglig baggrund:

Jeg hedder Liselotte Hansen. Oprindeligt er jeg uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet. I 2011 færdiggjorde jeg en cand. soc. fra Stavanger Universitet.

Jeg er certificeret supervisior i Funktionel Familie Terapi (2016) og familieterapeut (2014), – samt uddannet konsulent og samordner i Familierådslagning (2000)

Kompetence-/interesseområde:

Arbejdsmæssigt har jeg lang erfaring med motivation, mestring og løsning af konflikter og kriser. Jeg har bred kompetence, når det gælder arbejde med konfliktrelaterede problemer samt effekterne af kriser, stress og tab. Jeg er særligt optaget af ressourceorienteret og forebyggendearbejde blandt børn, unge og familier samt ændringsarbejde i forskellige livsfaser.

Praksisbaggrund:

Kommunalt ansat siden 2004 hvor jeg har arbejdet med bl.a. med familierådslagning samt arbejde med underretninger, § 50-undersøgelser, skolesocialrådgivning og familieterapi. Er engageret i forebyggende-, ressource- og resiliensorieneret arbejde blandt udsatte børn og familier samt udfordringer og omstillinger i børns og familiers forskellige livsfaser. Har bred kompetence, når det gælder arbejde med konfliktrelaterede problemer, inddragelse af borgere og borgeres sociale netværk samt dialogbaserede arbejdsprocesser.

Har siden 2000 arbejdet med familierådslagning både som henholdsvis samordner og myndighedssagsbehandler. Opgaver for Socialstyrelsen som ekstern konsulent i projektet ”Inddrag.nu – Børn og unges netværk” med undervisning i familierådslagning og indragende metoder. Undervist for Seminarer.dk med inddragende netværksmøder og familierådslagning i forskellige kommuner i Danmark.

Undervisnings-, implementerings- og vejledningsopgaver for flere kommuner (2003 – d.d. ) bl.a. Rødovre, Høje Taastrup, Roskilde, Allerød, Herlev, Silkeborg samt København med inddragende metoder og demokratiserende samarbejdsformer.

Faglig rådgiver hos bl.a. Socialt Udviklingscenter SUS-projekterne ”Fra fængsel til frihed” (2015-2017),  og ”Netværksrådslagning for hjemløse” (2012- 2015 ).