Konfliktløsning

Konflikter og udfordringer er en del af livet for både børn og voksne. Konflikter i sig selv er hverken gode eller onde. Konflikter afdækker og tydeliggør vigtige teamer, – og håndteret på rette måde kan konflikter være en kilde til udvikling, læring og tættere relationer.

Uløste konflikter er altid negative og går som oftest ikke over af sig selv.

På Talefod tilbyder at hjælpe med at finde holdbare løsninger, når konflikter synes fastlåste, og der er tvivl om, hvad der skal gøres.

Personlige konflikter:

Handler ofte om identitet, selvrespekt, loyalitet, tillidsbrud og afvisning. Det bidrager ofte til stærke følelser: Usikkerhed og sårbarhed. Personlige konflikter kan føre til psykosomatiske belastninger i tillæg.

Centrale spørgsmål:

 1. Hvordan kommer konflikten til udtryk?
 2. Hvad er årsagen til konflikten?
 3. Hvordan er konflikten blevet håndteret så langt?
 4. Hvad er forudsætningerne for at kunne løse konflikten?

Håndtering:

Der kan anvendes en række forskellige tiltag, som virker på kort sigt, og der kan arbejdes med færdighed, der hjælper på lang sigt ift at undgå og/eller løse konflikter.

 • Information
 • Dialog – åben kommunikation
 • Forhandling
 • Kompromis
 • Respekt
 • Gensidig forståelse
 • Aftaler